Rigtering introductie illustratie

Aanmelding in 4 stappen

Hoe kan ik mezelf of mijn kind bij Rigtering aanmelden? We hebben hieronder een duidelijk stappenplan voor je opgesteld.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuners helpen je graag verder.

Rigtering aanmelden

Stap 1: de verwijzing

Ouders melden hun kind zelf aan bij de praktijk, ook als de huisarts, kinderarts of wijkcoach van de gemeente je zoon of dochter heeft doorverwezen. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden. Onderaan deze pagina lees je meer over de Wettelijke regels.

Om je zoon of dochter aan te melden is een verwijzing of indicatie nodig van de gemeente. Deze verwijzing kun je verkrijgen via het wijkteam, sociale team of zorgloket van je gemeente. Klik hier voor de contactgegevens per gemeente. Je kunt ook bij ons terecht met een verwijzing van je huisarts of kinderarts. Indien je voor een vergoeding in aanmerking wilt komen dan zal de gemeente geïnformeerd worden over je zorgvraag.

Stap 2: telefonische aanmelding

De aanmelding kun je telefonisch doen tussen 09:00 en 12:00 uur. Wij zijn bereikbaar op nummer 026 – 323 49 47. Onze praktijkondersteuner stelt een aantal vragen en informeert je over de huidige wachttijd. Deze is ook te vinden op de Homepage van onze website.

Mochten we telefonisch in gesprek zijn, spreek dan gerust de voicemail in. Wij bellen je dan z.s.m. terug.

Een aantal vragen die we je stellen:

  • Wat zijn je contactgegevens en BSN-nummer van jouw kind;
  • Wat is de hulpvraag? (de reden van aanmelding);
  • Wat is jullie gezinssamenstelling?;
  • Heeft je kind eerdere hulpverlening gehad?

Indien er sprake is van een scheiding, dan dienen beide ouders de akkoordverklaring te ondertekenen.

Na de aanmelding sturen we per e-mail een inschrijfformulier en indien nodig een akkoordverklaring. Het inschrijfformulier dien je met de verwijsbrief van de huisarts of de mail van de wijkcoach/jeugdconsulent naar ons toe te sturen.

Stap 3: bespreking van de aanmelding

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de verwijsbrief (en, indien van toepassing, de akkoordverklaring) wordt de aanmelding besproken in ons aanmeldoverleg. Het kan zijn dat er eerst een inschattingsgesprek nodig is om te beoordelen of je met de hulpvraag bij Rigtering geholpen kunt worden.

Als je kind op de wachtlijst staat voor een diagnostiek- of behandeltraject bij ons dan ontvang je hierover een bevestiging per mail.

We doen ons best om de periode van wachten op het startgesprek zo goed mogelijk vorm te geven. Om deze reden bieden we tijdens de wachttijd onze thema-ouderavonden aan.

Stap 4: het startgesprek

Wanneer we vanuit het aanmeldoverleg of inschattingsgesprek de inschatting hebben gemaakt dat je met je hulpvraag bij ons op de goede plek bent, dan wordt je uitgenodigd voor een startgesprek. We vinden het belangrijk dat beide ouders aanwezig zijn bij het startgesprek. Indien je zoon of dochter ouder dan 12 jaar is, dan wordt hij/zij ook uitgenodigd.

Tijdens het startgesprek gaan we uitgebreider in op de hulpvraag en de zorgen die jullie hierover hebben. We willen meer inzicht krijgen in het functioneren van je zoon of dochter. Welke problemen spelen er? Hoe gaat het op school? Wat hebben jullie tot nu toe al geprobeerd? Ook bespreken we de ontwikkeling van je kind van jongs af aan. Vanuit onze behandelvisie gaan wij ervan uit dat ouders een belangrijke, actieve rol spelen in de ontwikkeling van hun kind en in het begeleiden bij en veranderen van problematiek. Om deze reden zullen we ook vragen stellen over de interactie tussen ouders en kind en bijvoorbeeld vragen naar de geschiedenis van ouders. Hiernaast zullen er ook vragen aan de orde komen over welke dingen er goed gaan met je kind en in het gezin en welke kwaliteiten je zoon of dochter heeft. Dit is een kleine greep uit de vragen die gesteld zullen gaan worden. Het startgesprek ronden we af met een concrete formulering van de hulpvraag en een voorstel tot behandeling/diagnostiek. Dit leggen we vast in een behandelingsovereenkomst (waarin onder meer afspraken staan over het behandeltraject, maar ook over facturatie, privacy en wettelijke regelgeving) en een behandelplan. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren en welke afspraken we gemaakt hebben.

Wettelijke regels

In de Wet op De Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) liggen de rechten en plichten vast van de cliënt en hulpverlener die voortvloeien uit een overeenkomst tot geneeskundige behandeling.

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met gegevens en mogen deze alleen gebruiken in het kader van de behandeling. De voor de behandeling noodzakelijke gegevens bewaren we in gedegen beveiligde omgeving.