Rigtering introductie illustratie

Overgewicht / obesitas

Er is sprake van overgewicht of obesitas als je BMI respectievelijk hoger dan 25 en 30 is. Naast de lichamelijke gevolgen van overgewicht/obesitas ondervinden veel kinderen ook psychische gevolgen hiervan. Kinderen met overgewicht of obesitas kunnen vaak minder goed meekomen bij sport en spel en worden vaker gepest. Ze voelen zich sneller minderwaardig, onaantrekkelijk en/of buitengesloten.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Deze gevoelens dragen niet bij aan een evenwichtige en succesvolle ontwikkeling. Kinderen trekken zich vaak meer terug, waardoor een sociaal isolement op de loer ligt. Dit kan vervolgens leiden tot gedragsproblemen, depressies of verslavingen en… nog meer eten. Een goed werkende oplossing voor het probleem ‘overgewicht’ richt zich niet alleen op voeding en beweging, maar heeft ook aandacht voor factoren als zelfvertrouwen, functie van eetgedrag, ‘nee’ zeggen en zelfbeeld.

Aangezien de problemen waar deze kinderen mee te maken krijgen ook vaak systemisch van aard zijn, is bij de behandeling binnen Rigtering een thuisbehandelaar betrokken. Zij gaat al bij de start van de behandeling op huisbezoek om op deze manier het probleem in breder perspectief te kunnen plaatsen en beter aan te kunnen sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van het gezin.

Meer informatie

In Arnhem en omgeving wordt gewerkt met de aanpak GO (Gezond Onderweg) voor kinderen met overgewicht. Een kindergezondheidscoach begeleidt je kind in de thuissituatie. Voor meer informatie: www.go-nl.nl

Ziekenhuis Rijnstate heeft expertise in kinderen met ernstig overgewicht. Bezoek voor meer informatie de website van Rijnstate: https://www.rijnstate.nl/kinderobesitas

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.