Rigtering introductie illustratie

Aandachtsstoornis (ADHD en ADD)

Bij bepaald afwijkend gedrag kan een duidelijke eigen aanleg van het kind een rol spelen. Dat is het geval bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder). Beiden zijn aandachtsstoornissen met als verschil dat ADHD gepaard gaat met hyperactiviteit.

Rigtering compilatie emoties

Kenmerken van ADHD en ADD

Kinderen met ADHD of ADD (en hun ouders/verzorgers) hebben het niet gemakkelijk. Bij ADHD en ADD hebben kinderen vaker/sterker problemen met aandacht, concentratie en impulsief gedrag. Kinderen met deze stoornis hebben ook problemen met regelfuncties. Ze vinden het lastig om te plannen. Ook het reguleren van emoties is niet eenvoudig. Ervaringen van nu worden – in tegenstelling tot bij leeftijdsgenoten – op een andere manier meegenomen naar de toekomst. Daardoor reageren deze kinderen anders op straffen en belonen.

Bij ADHD speelt hyperactiviteit een belangrijke rol. Kinderen met ADHD zijn erg onrustig en steeds in beweging, vooral als ze jong zijn. Rustig zijn en stil zitten kost ze meer energie dan druk zijn. Kinderen met ADHD kunnen snel schakelen, zijn vaak creatief en kunnen meerdere dingen tegelijkertijd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over ADHD en ADD ook op de website van www.kenniscentrum-kjp.nl en de website van Oudervereniging Balans. Hier lees je hoe zij de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen versterken door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.