Rigtering introductie illustratie

KOPP

Voor kinderen van Ouders met Psychische- en/of verslavingsproblemen (afgekort KOPP) kan opgroeien in zo’n gezinssituatie erg ingrijpend zijn. Gelukkig groeit het grootste gedeelte van deze kinderen zonder problemen op. Vroegtijdige signalering en het inzetten van hulp bij kinderen die wel een verhoogd risico lopen kan ernstige problemen voorkomen.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

KOPP kinderen groeien op met een vader en/of moeder met psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie of verslaving. Soms is er sprake van een combinatie van problemen. Dat betekent dat het kind of de jongere zich bevindt in een ongewone situatie. In deze situatie spelen schaamte, verantwoordelijkheid, overbelasting en ‘het gevoel de enige te zijn’ vaak een grote rol. KOPP kinderen lopen een grotere kans om psychische problemen te ontwikkelen dan kinderen uit gezinnen waar deze problematiek niet aan de orde is. Hulp aan KOPP kinderen bestaat uit het verkleinen van het risico op het ontwikkelen van (psychische) problemen.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de website van KOPP KVO, zij werken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). De website van het Trimbos-instituut, voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. De website Kopstoring, voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.