Rigtering introductie illustratie

Rigtering voor kinderen

Wil je weten wie wij zijn en wat wij doen? Dan ben je niet de enige. Bij veel kinderen zijn er wel eens dingen die niet zo goed gaan. Of je nu vaak boos wordt, ergens bang voor bent, het moeilijk vindt om vriendjes te maken of moeite hebt met leren op school; wij zijn er om je te helpen. We luisteren naar wat je zegt en voelt.

Rigtering kinderen

Voor kinderen (tot 12 jaar)

Vaak praten we eerst met je ouders, soms meteen met jou erbij. Dan horen we wat er allemaal moeilijk is. Maar ook waar je goed in bent, wat je fijn vindt en hoe het thuis is. Zo leren we je al een beetje kennen voordat we een plannetje maken met je ouders en met jou. Hierin spreken we af wat we gaan doen om ervoor te zorgen dat het weer beter met je gaat. Dat doen we door met je te praten, te spelen of soms door eerst te onderzoeken waar je nare gevoel of probleem vandaan komt.

Wij kunnen je helpen met nare gevoelens of problemen. Maar we hebben helaas geen toverstafje waarmee we alles in één keer op kunnen lossen. Was dat maar waar! We hebben jouw wil en hulp nodig. Samen kunnen we werken aan jouw kracht en talent. Daarom zeggen wij: Samen voor jou.

Jonge kinderen van 0-6 jaar

Als je je zorgen maakt om je kind tot 6 jaar dan kunnen wij in een gesprek met jou als ouder(s)/verzorger(s) – en soms aanvullend een of meerdere observaties met je kind – onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn van de problemen. Vervolgens stellen wij een behandelplan op of geven we adviezen voor jou en je gezin en in overleg ook aan de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school. Wij betrekken ouders/verzorgers intensief bij onze behandeltrajecten. Veranderen kunnen kinderen niet alleen en we hebben jouw actieve inbreng nodig om je kind te kunnen helpen.

Problemen waar wij bij kunnen helpen zijn: emotionele problemen (zoals overmatig huilen, angstig zijn of boos gedrag), gedragsproblemen, slaap-en eetproblemen of traumatische ervaringen.

Als er een duidelijk vermoeden van autisme of ADHD is uitgesproken door een kinderarts, de huisarts of een kinderpsychiater, dan is deze vraag beter op zijn plaats bij het infant-team van Karakter. Karakter is een instelling die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie en zij kunnen deze diagnose stellen, ook bij zeer jonge kinderen. Bij kinderen boven de 6 jaar stellen wij, indien nodig, deze diagnose zelf.

Als je je zorgen maakt over de (motorische of taal-) ontwikkeling van je kind dan kun je contact opnemen met het consultatiebureau of de huisarts. Zij kunnen inschatten welke zorgverlener het beste kan onderzoeken wat er nodig is om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Verdrietig

IK BEN VERDRIETIG

Boos

IK BEN BOOS

Bang

IK BEN BANG

Stress

IK HEB STRESS

Pieker

IK PIEKER

WELKE GEVOELENS HEB JIJ?