Rigtering introductie illustratie

Visie en missie

Onze Visie

Jij bent voor ons belangrijk en jouw stem telt. Jij bent dan ook degene die het beste weet waardoor je je beter voelt of waar je naartoe zou willen. Wij zoeken, samen met jou en samen voor jou, naar de beste weg om je beter te voelen of je weer te gaan ontwikkelen. Ook als problemen niet oplosbaar zijn, kun je leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Startpunt bij onze behandeling is dat we het vertrouwen hebben dat jij samen met je ouders zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunt.

Jij bent niet alleen, je maakt deel uit van een gezin of groep. Jouw ouders of verzorgers worden door ons daarom actief betrokken bij jouw behandeling. Veranderen en ontwikkelen is moeilijk om alleen voor elkaar te krijgen. Jouw ouders hebben, net als school en andere volwassenen in jouw omgeving, vaak goede ideeën. Soms hebben zij tips nodig om het voor jou en in het gezin of op school fijner te maken. Hoe dan ook, jouw ouders dragen verantwoordelijkheid voor jou, ook in moeilijke gezinssituaties. Wij motiveren jouw beide ouders om deze verantwoordelijkheid te nemen en te geven aan elkaar.

Onze missie

Bij Rigtering bieden we jou en jouw ouders of verzorgers psychologische hulp. Wij geloven dat elk mens veerkracht kan ontwikkelen om problemen in zijn leven aan te kunnen. Dit motiveert ons om samen met jou en jouw ouders of verzorgers alles te doen wat nodig is om deze veerkracht bij jou en jouw gezin te vergroten. We weten dat verandering moeilijk is en dat je dit beter samen kunt aanpakken. Dit vraagt inspanning van ons, van jou en ook van jouw ouders. Wij gaan ervan uit dat jouw ouders jou willen helpen bij jouw ontwikkeling, ook als zij onderling onenigheid of conflicten hebben. Als het kan, betrekken wij dan ook beide ouders bij jouw behandeling. Ons doel is om jou en je ouders te stimuleren om na te denken over mogelijkheden om de invulling van je levensgeluk te verbeteren.

Over Rigtering