Rigtering introductie illustratie

Stemmingsstoornis

Als een kind of jongere langere tijd niet blij is, niets meer leuk vindt en weinig energie heeft, slecht slaapt en eet en/of veel piekert over de dood of andere dingen, kan er sprake zijn van een stemmingsstoornis.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Er zijn verschillende soorten stemmingsstoornissen:

  • Een kind of jongere voelt zich langer dan twee weken heel erg somber. Hij of zij is niet meer geïnteresseerd in activiteiten of beleeft hier bijna geen plezier meer aan. Dit kan wijzen op een depressieve stoornis;
  • Een kind of jongere heeft last van extreme veranderingen in zijn gevoel. Het ene moment is hij of zij depressief en bang, het andere moment blij en druk. Dit wordt een bipolaire stoornis, of manisch-depressieve stoornis genoemd;
  • Als een kind of jongere een hele lange tijd geen plezier meer in het leven heeft, kan er sprake zijn van een persisterende depressieve stoornis (ook wel dysthymie genoemd). Dit is een chronische vorm van depressie met vaak wat minder verschillende kenmerken dan bij een depressieve stoornis.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over depressies – en online ondersteuning en cursussen – de website van Stichting Gripopjedip Online.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.