Rigtering introductie illustratie

Rigtering voor professionals

Samenwerking op basis van eigen kracht in een veilige omgeving, dát vormt de basis van onze behandelmethodieken en werkwijze. Door het stellen van de juiste diagnose kunnen kinderen (tot 12 jaar), jongeren (tot 18 jaar) en hun opvoeders rekenen op de ervaring, kennis en kunde in ons team van specialisten.

Rigtering professionals

Eigen baas

Bij onze hulp gaan we ervan uit dat kinderen, jongeren en hun opvoeders het beste af zijn in hun vertrouwde sociale omgeving. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een sleutelbegrip. Dit houdt in dat onze cliënten zelf de regie houden over hun leven en zelf werken aan oplossingen. Wij kunnen ze op weg helpen door te ondersteunen en te versterken. Vanuit deze gedachte is ons credo ontstaan: Samen voor jou.

Samenwerking

Wij zijn altijd bereid tot overleg of afstemming over (mogelijke) aanmeldingen. U kunt contact opnemen met onze ondersteuners op telefoonnummer 026-4461134. Indien nodig wordt u teruggebeld door een van onze behandelaren voor inhoudelijk overleg.

Ook wij hebben vragen en komen zeer regelmatig in lastige situaties terecht waarbij overleg met andere professionals gewenst is. Onze praktijk onderhoudt dan ook nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg, zowel regionaal als landelijk. Hierdoor zijn onze cliënten verzekerd van de best mogelijke hulp. Lees hier meer over samenwerking.

GGZ-jeugdhulp snel, goed, op maat

Onze inzet is efficiënt en effectief, afgestemd op de hulpvraag van onze cliënten. Wij bieden intensieve en specialistische behandeling op maat. Onze hulp kan bestaan uit (uitgebreide test-)diagnostiek, individuele behandeling en/of groepsbehandeling  en behandelingen gericht op ouders/verzorgers of het gezin met als doel het versterken van opvoed- en opgroeimogelijkheden en het oplossen van problemen in het eigen gezin. We streven naar een zo kort mogelijke behandeling maar kunnen ook langdurige therapie bieden.

Meer informatie over specifieke problemen en stoornissen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij ons terechtkomen leest u op de pagina Hulpvraag.

Stage- en opleidingsplaatsen

Praktijk Rigtering wil door het aanbieden van stageplaatsen, studenten een kans geven om ervaring op te doen in hun eigen vakgebied. Op dit ogenblik zijn we tot en met opleidingsjaar 2022 voorzien.

Verdrietig

IK BEN VERDRIETIG

Boos

IK BEN BOOS

Bang

IK BEN BANG

Stress

IK HEB STRESS

Pieker

IK PIEKER

HERKENBARE EMOTIES BIJ KINDEREN EN JONGEREN

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur.