Rigtering introductie illustratie

Rigtering voor professionals

Samenwerking op basis van eigen kracht van ouders en kind in een veilige omgeving vormt de basis van onze behandelmethodieken en werkwijze.

Rigtering professionals

Eigen regie

Voor ons is de eigen verantwoordelijkheid van ouder en kind heel belangrijk. Hierdoor houden zij zelf de regie over hun leven en werken zelf aan oplossingen. Vanuit deze visie vinden wij het van belang dat ouders hun kind zelf aanmelden bij onze praktijk, na verwijzing van arts/wijkteam.
Lees hierover meer op pagina Aanmelden.

Jeugdhulp snel, goed, op maat

Wij bieden psychologische specialistische behandeling op maat, waarbij we herstel van vertrouwen en regie binnen het gezin als uitgangspunt nemen. Wij bieden zowel kortdurende, individuele behandelingen als intensieve trajecten waarbij meerdere behandelaren betrokken zijn.
Onze hulp kan bestaan uit (uitgebreide test-)diagnostiek, individuele behandeling en/of groepsbehandeling en behandelingen voor ouders/verzorgers of het gezin om opvoed- en opgroeimogelijkheden en het oplossen van problemen in het eigen gezin te versterken.

Ga voor meer informatie over specifieke problemen en stoornissen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij ons terecht kunnen naar pagina Hulpvraag.

Verwijzing en consultatie

Een kind dat zorg nodig heeft, hoort volgens ons zo snel mogelijk en op de juiste plek behandeling te krijgen. Wij denken graag mee en bieden verwijzers de mogelijkheid om op maandagochtend met ons aanmeldteam te overleggen over mogelijke verwijzingen. Je kunt hiervoor een afspraak maken met onze praktijkondersteuners via telefoonnummer 026 – 3234947.

Kirsten von Piekartz is aangesteld als Zorgaccounthouder GGZ in Arnhem.
Zij heeft een compleet overzicht van alle GGZ-aanbieders die een contract hebben met de gemeente Arnhem.
Heb je een wachtlijstbemiddelingsvraag? Neem dan contact op met Kirsten von Piekartz via mail zorgaccounthouder@arnhem.nl of per telefoon 06 – 18901891.

Samenwerking

Onze praktijk onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg, zowel regionaal als landelijk. Hierdoor zijn onze cliënten verzekerd van de best mogelijke hulp. Lees hier meer over op de pagina Samenwerking.

Stage- en opleidingsplaatsen

Met het aanbieden van stage-en opleidingsplaatsen geeft Rigtering studenten een kans om ervaring op te doen in hun eigen vakgebied. Als je hier meer over wilt weten of wilt solliciteren, neem dan contact op met de praktijkondersteuners via telefoonnummer 026 – 3234947 of stuur je motivatie en cv naar info@praktijkrigtering.nl.

In maart 2024 vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor het opleidingsjaar 2024/2025.

Verdrietig

IK BEN VERDRIETIG

Boos

IK BEN BOOS

Bang

IK BEN BANG

Stress

IK HEB STRESS

Pieker

IK PIEKER

HERKENBARE EMOTIES BIJ KINDEREN EN JONGEREN