Rigtering introductie illustratie

Rigtering voor professionals

Samenwerking op basis van eigen kracht in een veilige omgeving, dát vormt de basis van onze behandelmethodieken en werkwijze. Door het stellen van de juiste diagnose kunnen kinderen (tot 12 jaar), jongeren (tot 18 jaar) en hun opvoeders rekenen op de ervaring, kennis en kunde in ons team van specialisten.

Rigtering professionals

Eigen baas

Bij onze hulp gaan we ervan uit dat kinderen, jongeren en hun opvoeders het beste af zijn in hun vertrouwde sociale omgeving. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een sleutelbegrip. Dit houdt in dat onze cliënten zelf de regie houden over hun leven en zelf werken aan oplossingen. Wij kunnen ze op weg helpen door te ondersteunen en te versterken. Vanuit deze gedachte is ons credo ontstaan: Samen voor jou.

Samenwerking

Ook wij hebben vragen en komen zeer regelmatig in lastige situaties terecht waarbij overleg met andere professionals gewenst is. Onze praktijk onderhoudt dan ook nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg, zowel regionaal als landelijk. Hierdoor zijn onze cliënten verzekerd van de best mogelijke hulp. Lees hier meer over samenwerking.

GGZ-jeugdhulp snel, goed, op maat

Onze inzet is efficiënt en effectief, afgestemd op de hulpvraag van onze cliënten. Licht als het kan; intensief en specialistisch als het moet. Onze hulp kan bestaan uit consultatie en advies, diagnostiek en/of trainingen met als doel het versterken van opvoed- en opgroeimogelijkheden en het oplossen van problemen in het eigen gezin. We streven naar een zo kort mogelijke behandeling maar kunnen ook langdurige therapie bieden.

Wij kunnen kinderen en jongeren helpen bij onderstaande nare gevoelens of problemen. Meer informatie over specifieke gevoelens en problemen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij ons terechtkomen leest u op de pagina Hulpvraag.

Verdrietig

IK BEN VERDRIETIG

Boos

IK BEN BOOS

Bang

IK BEN BANG

Stress

IK HEB STRESS

Pieker

IK PIEKER

HERKENBARE EMOTIES BIJ KINDEREN EN JONGEREN