Rigtering introductie illustratie

Wat is trauma / rouw?

We spreken van een trauma als iemand – eenmalig of vaker – is geconfronteerd met dood of geweld of als iemands lichamelijke integriteit is geschaad, bijvoorbeeld door seksueel misbruik. Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Zij hebben professionele hulp nodig.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Wij behandelen kinderen en jongeren die te maken hebben met getraumatiseerde ervaringen. Vaak zal de behandeling bestaan uit EMDR en cognitieve gedragstherapie. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Filmpjes

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over trauma/rouw de website van Vereniging EMDR Nederland. Zij bevorderen de toepassing en de ontwikkeling van EMDR in Nederland, doen aan kwaliteitsbewaking en stimuleren wetenschappelijk onderzoek.

De website Stichting Achter de Regenboog die kinderen en jongeren ondersteunt bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze ingrijpende gebeurtenis geen belemmering vormt om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.