Rigtering introductie illustratie

Onze werkwijze begint bij de aanmelding

Na telefonische aanmelding ontvang je van ons een inschrijfformulier en informatie over onze vijf speciale ouderbijeenkomsten die wij aanbieden vooruitlopend op de start van de behandeling.
Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s aan de orde die voor elke ouder in de opvoeding van hun kind een rol spelen. Klik hier voor meer informatie. Tijdens de wachtperiode nemen wij telefonisch contact met je op om te horen hoe het bij jullie thuis gaat.

Lees meer

Toestemming

Als je kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, dan hebben we toestemming nodig van jou als ouder/verzorger om je kind te kunnen helpen. Als jouw kind 16 jaar of ouder is, dan is deze toestemming in principe niet nodig. Wel streven wij er zo veel mogelijk naar om ouders te betrekken bij het onderzoek en/of de behandeling.

Vervolg

Na het startgesprek plannen ouders en behandelaar samen afspraken. Dat kan wekelijks zijn, maar ook minder vaak. Dit is afhankelijk van wat passend is in jullie situatie. Een individuele behandelsessie duurt 45 minuten. Voor onderzoek en groepen gelden andere tijden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Hulpvraag; onderaan dit blok vind je een knop die je hiernaartoe leidt.

Lees meer

Evalueren als onderdeel van het behandeltraject

Evalueren laat zien of een behandeling aanslaat. Door regelmatig het verloop van de behandeling te bespreken, is er beter zicht op voortgang en effectiviteit en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is. Evalueren is een onderdeel van het behandeltraject en bestaat uit drie stappen:

  1. Samen behandeldoelen bepalen
  2. Samen afspraken maken over evalueren
  3. Evaluatiegesprekken voeren
Lees meer

Consultatie kinder-en jeugdpsychiater

In diagnostiek- en behandeltrajecten bij (vermoedens van) psychiatrische problematiek, zoals ADHD, ASS, depressieve stoornis, angst/dwangstoornis kan de expertise van een kinder- en jeugdpsychiater van belang zijn. Vaak is er dan sprake van ernstige problemen op verschillende niveaus (gedrags-en emotieregulatieproblemen, gezinsproblemen, leerproblemen, lichamelijke problemen), waardoor het kind vastloopt in zijn ontwikkeling en het functioneren op school en thuis belemmerd wordt. In dit geval kan een kinder-en jeugdpsychiater op consultbasis betrokken worden.

Meldcode

We begrijpen hoe belangrijk het voor elk kind is om in een veilige omgeving op te groeien. Wanneer jouw behandelaar signalen opvangt van een onveilige situatie thuis, dan zal zij of hij op een respectvolle manier hierover met jullie in gesprek gaan. Het kan daarbij gaan om emotionele of lichamelijke veiligeid. Samen met het gezin stellen we een plan op om ervoor te zorgen dat het kind veiligheid ervaart.

De behandelaren van Rigtering werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben speciaal opgeleide medewerkers die geregistreerd staan bij de Landelijke Vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld