Rigtering introductie illustratie

GGZ-jeugdhulp snel, goed, op maat

Wij zijn Rigtering, een hecht en betrokken team van kinder-en jeugdbehandelaren bij (complexe) psychologische problemen. Al ruim 30 jaar komen kinderen (tot 12 jaar), jongeren (tot 18 jaar) en ouders/verzorgers bij ons voor een gesprek, onderzoek, behandeling en/of groepsbehandeling. Wij bieden professionele psychologische hulp – ook wel  specialistische hulp genoemd – bij sociale, ontwikkelings-, emotionele en leerproblemen. We leren kinderen/jongeren en hun omgeving hoe om te gaan met angst, boosheid of depressie. Daarbij streven we naar een zo kort mogelijke behandeling, maar we kunnen ook langdurige therapie bieden. Vanuit onze behandelvisie betrekken we ouders intensief in onze behandeltrajecten. Veranderen en ontwikkelen kunnen kinderen/jongeren niet alleen. De interactie met ouders/verzorgers en andere omgevingsfactoren (bv school, contacten leeftijdsgenoten) speelt vaak een rol bij het ontstaan en onderhouden van psychische problemen en deze factoren zijn dan ook belangrijk om mee te nemen in het behandelbeleid. In onze praktijk bieden we onder andere ouderbegeleiding, systemische behandeling en ook praktische thuisbehandeling ter versterking van de pedagogische vaardigheden. Indien nodig werken we samen met andere hulpverleners in Arnhem en omgeving.

Je vindt ons in Arnhem-Noord (aan de Utrechtseweg) en in Arnhem-Zuid (aan de Marga Klompélaan). Onze locaties zijn toegankelijk voor minder-validen.

Rigtering over ons

Onze behandelaars

Rigtering algemeen

Onze behandelaars zijn geregistreerd bij het NIP, NVO, VCGT en VEN.

Onze werkwijze en samenwerkingen

Na (telefonische) aanmelding krijg je een uitnodiging voor een startgesprek. Aan het eind van dit gesprek wordt een voorstel gedaan voor passende hulp. Hierna wordt een behandelovereenkomst opgesteld en kan het vervolg op korte termijn plaatsvinden. Eventueel in samenwerking met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening. Klik hieronder voor meer informatie over onze werkwijze, diensten en samenwerking.