Rigtering introductie illustratie

Eetstoornis

Bij een eetstoornis gaat het meestal om anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge eating disorder (te weinig eten, te veel eten, afwisselen van weinig en veel eten). Eetstoornissen hebben een grote invloed op het dagelijks leven en de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De meeste jongeren die aan een eetstoornis lijden, hebben een verstoord lichaamsbeeld. Achterliggende, psychische factoren zijn vaak de oorzaak van het problematische eetgedrag.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Kinderen en jongeren met diverse eetstoornissen kunnen bij Rigtering terecht. Wij behandelen onder meer bij (vermoeden van) anorexia nervosa, boulimia en binge eating disorder. Wij werken nauw samen met Prolis en kinderartsen in regio Arnhem. We hebben hiervoor een speciale module ontwikkeld: de LibraZ-module. De LibraZ-module is alleen mogelijk voor cliënten die wonen in de regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Klik hier voor meer informatie.

Kinderen met eetstoornissen kunnen bij ons worden aangemeld na verwijzing van de kinderarts. Kinderen kunnen ook worden aangemeld met een verwijzing van de huisarts of een wijkcoach. Bij aanmelding zal echter altijd verwezen worden naar de kinderarts voor een medische indicatie van de ernst van de eetstoornis. De kinderarts kijkt onder meer naar gewicht, doet een lichamelijk onderzoek en onderzoekt het bloed om te bepalen of er nog voldoende gezonde stoffen in het bloed aanwezig zijn. Na aanmelding bij Rigtering volgt een inschattingsgesprek om te bepalen of wij voldoende behandeling kunnen bieden. Gedurende de behandeling vindt regelmatig overleg plaats tussen de psycholoog, kinderarts en ander betrokken hulpverleners.

Ouders worden altijd nauw betrokken bij de behandeling, vanuit onze visie dat ouders een directe invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind en in het kunnen veranderen bij hun problematiek. Voorafgaand aan de behandeling biedt Rigtering twee ouderavonden aan specifiek voor ouders van kinderen met eetstoornissen.

Meer informatie

Op de website Proud2bme vind je alles over eetproblemen, anorexia, boulimia, eetbuienstoornis, gezond eten, lifestyle en vooral over jezelf accepteren zoals je bent.

Op de website Stichting Kiem vind je meer informatie over eetstoornissen en wat je zelf en wat jouw naasten kunnen doen als er sprake is van een eetstoornis.