Rigtering introductie illustratie

Eetstoornis

Bij een eetstoornis gaat het meestal om anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge eating disorder (te weinig eten, te veel eten, afwisselen van weinig en veel eten). Eetstoornissen hebben een grote invloed op het dagelijks leven en de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De meeste jongeren die aan een eetstoornis lijden, hebben een verstoord lichaamsbeeld. Achterliggende, psychische factoren zijn vaak de oorzaak van het problematische eetgedrag.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Kinderen en jongeren met diverse eetstoornissen kunnen bij Rigtering terecht. Wij behandelen onder meer bij (vermoeden van) Anorexia Nervosa, Boulimia, ARFID (voedselweigering) en Binge eating. Bij aanmelding maken wij een inschatting over de mate van spoed. Dit doen wij op basis van de lichamelijke risico-inschatting van de kinderarts.

Wij werken nauw samen met de kinderartsen van het Rijnstate ziekenhuis en met de behandelaren van eetkliniek Rintveld in Zeist. Bij eetkliniek Rintveld wordt gewerkt met de Maudsley-methode. Zowel de kinderartsen (en diëtisten) als wij zijn bekend met deze systeemgerichte methode die gebruikt wordt bij eetstoornissen.

Kinderen met eetstoornissen kunnen bij ons worden aangemeld na verwijzing van de kinderarts. Kinderen kunnen ook worden aangemeld met een verwijzing van de huisarts of een wijkcoach. Bij aanmelding zal echter altijd verwezen worden naar de kinderarts voor een medische indicatie van de ernst van de eetstoornis. De kinderarts kijkt onder meer naar gewicht, doet een lichamelijk onderzoek en onderzoekt het bloed om te bepalen of er nog voldoende gezonde stoffen in het bloed aanwezig zijn. De kinderarts bepaalt of een verwijzing naar Rintveld noodzakelijk is of niet. Gedurende de behandeling vindt regelmatig overleg plaats tussen kinderarts en psycholoog. Als Rintveld betrokken is, vindt tevens overleg plaats tussen de behandelaren van Rintveld en de psycholoog.

Ouders worden altijd nauw betrokken bij de behandeling, vanuit onze visie dat ouders een directe invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind en in het kunnen veranderen bij hun problematiek. Zowel intensieve psycho-educatie als systemische gesprekken zijn onderdeel van de behandeling bij eetstoornissen.

Meer informatie

Op de website Proud2bme vind je alles over eetproblemen, anorexia, boulimia, eetbuienstoornis, gezond eten, lifestyle en vooral over jezelf accepteren zoals je bent.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.