Rigtering introductie illustratie

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat je met autisme geboren wordt en dat het je hele leven een rol blijft spelen. Bij autisme is er enerzijds sprake van beperkingen in de sociale communicatie en interactie en anderzijds beperkt gedrag en specifieke interesses. De hersenen van kinderen en jongeren met autisme werken op een andere manier dan bij kinderen en jongeren zonder autisme. Daardoor reageren kinderen en jongeren met autisme anders op prikkels en op andere mensen. Ze hebben bijvoorbeeld meer oog voor detail, zijn eerlijk en kunnen goed analyseren. Maar ze kunnen ook heel star zijn, kunnen zich moeilijk in anderen verplaatsen en hebben vaak moeite om met andere mensen om te gaan.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Autisme uit zich bij iedereen anders. Sommige kinderen en jongeren met autisme zoeken weinig contact. Anderen nemen juist veel initiatief maar doen dat soms overdreven of op een vreemde manier. Autisme heeft niets te maken slim of dom zijn. Er zijn kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking maar ook met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over autisme www.kenniscentrum-kjp.nl, de website van de NVA: een vereniging (geen stichting) voor mensen met autisme, hun ouders en partners. De website van Oudervereniging Balans: zij versterken de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.