Rigtering introductie illustratie

Samenwerking

Onze praktijk onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening in de regio. Denk hierbij aan huisartsen, kinder- en jeugdartsen, scholen, Jeugdbescherming Gelderland en grotere en kleinere GGZ instellingen/jeugdhulpverleningsinstellingen, kleine zelfstandigen, scholen en kinderdagverblijven/peuterspeelzalen.

Over Rigtering

Een aantal samenwerkingen nader bekeken:

Rigtering is deelnemende partij in de werkwijze van ‘Poule A’ wat opgezet is vanuit een samenwerking van de gemeente Overbetuwe met een aantal hulpverlenende instanties vanuit de jeugdzorg, waarbij nauw samengewerkt wordt met elkaar, zonder nieuwe verwijzing van huisarts. Hierdoor verloopt het hulpverleningstraject sneller en effectiever. Lees voor meer informatie deze flyer (PDF).

Rigtering werkt actief mee aan het GO-project, een project dat door meerdere partijen is opgezet in de gemeente Arnhem en Overbetuwe voor kinderen met ernstig overgewicht. Bezoek voor meer informatie: www.go-nl.nl.

Samen met STMR heeft Rigtering een werkwijze ontwikkeld waarbij de psychologen van Rigtering en thuisbegeleiders van STMR nauw samenwerken om de behandeling op elkaar af te stemmen en te verdiepen. Het resultaat is dat behandelingen effectiever verlopen en sneller kunnen worden afgerond. Lees voor meer informatie deze flyer (PDF).

Voor kinderen met eetstoornissen is een goedlopende samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen Rigtering, Rijnstate (kinderartsen) en eetkliniek Rintveld. Deze samenwerking zorgt voor goede afspraken over de behandeling, snellere doorstroming van en naar de eetkliniek en het ziekenhuis. Kinderen met eetstoornissen kunnen in meerdere fasen van de eetstoornis behandeld worden bij Rigtering. Hiermee trachten we behandeling in de eetkliniek te voorkomen. Ook kunnen we overbrugging van de wachtlijst bij de eetkliniek realiseren, tijdens en na behandeling bij de eetkliniek.

Landelijk netwerk

Wij zijn als psychologen/orthopedagogen aangesloten bij:

  • NIP, Nederlands Instituut van Psychologen. Bezoek voor meer informatie www.psynip.nl;
  • NVO, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Bezoek voor meer informatie www.nvo.nl