Rigtering introductie illustratie

Samenwerking

Onze praktijk onderhoudt nauwe contacten met andere hulpverleners en diverse instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening in de regio. Denk hierbij aan huisartsen, kinder- en jeugdartsen, scholen, Jeugdbescherming Gelderland en grotere en kleinere GGZ instellingen/jeugdhulpverleningsinstellingen, kleine zelfstandigen, scholen en kinderdagverblijven/peuterspeelzalen.

Over Rigtering

Een aantal samenwerkingen nader bekeken:

Voor ons is het belangrijk goede behandeling te bieden. We zoeken daarvoor actief de samenwerking op met ons netwerk, verschillende organisaties en ketenpartners. Hierin ondersteunen we elkaar, vullen we elkaar aan en delen  verantwoordelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de wachtlijsten in de GGZ en complexe behandelvragen.

We zijn aangesloten bij MULTIsignaal Verwijsindex. Het doel van MULTIsignaal is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Voor meer informatie kun je kijken op: https://www.multisignaal.nl

Rigtering is deelnemende partij in een samenwerking van de gemeente Overbetuwe met een aantal hulpverlenende instanties vanuit de jeugdzorg, waarbij nauw samengewerkt wordt met elkaar, zonder nieuwe verwijzing van huisarts. Hierdoor verloopt het hulpverleningstraject sneller en effectiever.

 

Rigtering werkt actief mee aan het GO-project, een project dat door meerdere partijen is opgezet in de gemeente Arnhem en Overbetuwe voor kinderen met ernstig overgewicht. Bezoek voor meer informatie: www.go-nl.nl.

Voor kinderen met eetstoornissen is een goedlopende samenwerkingsrelatie opgebouwd tussen Rigtering, Rijnstate (kinderartsen) en eetkliniek Rintveld. Deze samenwerking zorgt voor goede afspraken over de behandeling, snellere doorstroming van en naar de eetkliniek en het ziekenhuis. Kinderen met eetstoornissen kunnen in meerdere fasen van de eetstoornis behandeld worden bij Rigtering. Hiermee trachten we behandeling in de eetkliniek te voorkomen. Ook kunnen we overbrugging van de wachtlijst bij de eetkliniek realiseren, tijdens en na behandeling bij de eetkliniek.

Landelijk netwerk

Wij zijn als psychologen/orthopedagogen aangesloten bij:

  • NIP, Nederlands Instituut van Psychologen. Bezoek voor meer informatie www.psynip.nl;
  • NVO, Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen. Bezoek voor meer informatie www.nvo.nl