Rigtering introductie illustratie

Rigtering voor ouders / verzorgers

Als ouder(s) of verzorger(s) wil je niets liever dan je kind gelukkig zien. Door allerlei factoren en omstandigheden kan het zijn dat je kind niet lekker in zijn vel zit en dat het thuis of op school niet loopt zoals je graag zou wensen. Niet altijd kun je alles zelf oplossen. Vaak kan de juiste begeleiding al (snel) een wereld van verschil maken. Bij ons brede aanbod van behandelmethodieken gaan we altijd uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wij adviseren en helpen op basis van onze expertise en ervaring. Kinderen, jongeren en hun opvoeders houden zelf de regie over hun leven en werken zelf aan oplossingen. Wij ondersteunen en versterken waarbij samenwerking en veiligheid centraal staan.

Rigtering ouders

Voor ouders / verzorgers

Wij kunnen jouw zoon of dochter helpen bij aanhoudende nare gevoelens of problemen die het dagelijks leven van je kind beïnvloeden. Daar hebben we wel de actieve inzet en hulp van jou én je kind bij nodig. Alleen dan kunnen we (samen)werken aan het hervinden van kracht en talent. Daarom zeggen wij: Samen voor jou.

Vanuit onze behandelvisie betrekken we ouders intensief in onze behandeltrajecten. Veranderen en ontwikkelen kunnen kinderen en jongeren niet alleen. De interactie met ouders/verzorgers en andere omgevingsfactoren (bijvoorbeeld school en contacten met leeftijdsgenoten) spelen vaak een rol bij het ontstaan en aanhouden van psychische problemen. Deze factoren zijn dan ook belangrijk om mee te nemen in ons behandelbeleid.
Naast individuele behandeling voor het kind, bieden wij onder andere ouderbegeleiding, systemische behandeling en ook praktische thuisbehandeling ter versterking van de pedagogische vaardigheden.

Ouderbijeenkomsten

We bieden in onze praktijk al vóór het startgesprek speciale ouderbijeenkomsten aan. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over thema’s die voor elke ouder in de opvoeding van hun kind een rol spelen. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over specifieke gevoelens en problemen waarmee kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij ons terecht kunnen lees je op de pagina Hulpvraag. Bezoek voor meer informatie ook de pagina met Veelgestelde vragen.

Verdrietig

IK BEN VERDRIETIG

Boos

IK BEN BOOS

Bang

IK BEN BANG

Stress

IK HEB STRESS

Pieker

IK PIEKER

WELKE EMOTIE(S) ERVAAR JE BIJ JE ZOON OF DOCHTER?