Rigtering introductie illustratie

Gedragsproblemen

Als een kind niet luistert of dwars, driftig of heel erg druk is, dan hoeft er niet direct sprake te zijn van een gedragsprobleem. Vaak hoort dit gedrag bij de ontwikkelingsfase van een kind. Voorbeelden zijn de koppigheidsfase bij peuters en de puberteit bij jong volwassenen. Het is lastig voor ouders om met dergelijk gedrag om te gaan en het is lastig voor het kind of de jongere die zich niet prettig voelt. Met liefdevolle aandacht en met het stellen van duidelijke regels, is de situatie vaak te verbeteren. Als ongewenst gedrag te vaak en te lang aanhoudt dan kan er sprake zijn van een gedragsprobleem.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Gedragsproblemen treden vaak op als reactie van het kind of de jongere op een lastige situatie in de directe omgeving. Dat kunnen problemen zijn die in het gezin spelen, maar het kunnen ook moeilijkheden met bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen of op school zijn.

Gedragsproblemen ten gevolge van een stoornis
Soms speelt bij afwijkend gedrag een duidelijke aanleg bij het kind mee. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder). Zowel ADHD en ADD zijn stoornissen wegens een tekort aan aandacht. Bij ADHD gaat deze gepaard met druk zijn (hyperactiviteit). Ook kan sprake zijn van een opstandige of antisociale gedragsstoornis. Bij een opstandige gedragsstoornis is het kind wel ongehoorzaam en driftig, maar niet gewelddadig. Bij een antisociale gedragsstoornis is een kind wel gewelddadig al komt dit laatste weinig voor. Lees meer over ADHD en ADD.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over autisme de website van Oudervereniging Balans. Zij versterken de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.