Rigtering introductie illustratie

DCD, CP en NAH

Voor kinderen met Developmental Coördination Disorder (DCD), Cerebrale Parese (CP) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) werkt Rigtering nauw samen met de revalidatieartsen, kinderartsen, kinderneurologen en (GZ-)psychologen van Rijnstate ziekenhuis, Klimmendaal en de Maartenskliniek in Nijmegen.

Ouders worden bij Rigtering altijd betrokken bij de behandeling. Jij bent immers degene die jouw kind het best kent. Om een goede behandeling vorm te geven, hebben we dus jouw inbreng hard nodig.

Regelmatige afstemming en overleg met jou, jouw kind, de betrokken revalidatiearts, kinderarts, kinderneuroloog en/of psycholoog van Rijnstate ziekenhuis, Klimmendaal of Maartenskliniek en de behandelaar/behandelaren van Rigtering zijn voor ons voorwaarden om goede behandeling te kunnen bieden.

Rigtering compilatie emoties

Developmental Coördination Disorder (DCD)

DCD wordt in het Nederlands vertaald met coördinatie- ontwikkelingsstoornis. De diagnose kan uitsluitend gesteld worden door een kinderrevalidatiearts, kinderarts, jeugdarts, kinderneuroloog of kinderpsychiater.

Een kind met DCD heeft een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Hierdoor heeft het moeite met het coördineren van de bewegingen, waardoor alledaagse taken minder makkelijk uit te voeren zijn. Een kind met DCD wordt vaak als “onhandig” omschreven.

Meer informatie
Ga naar www.balansdigitaal.nl voor meer informatie over de kenmerken, oorzaak en gevolgen en bijkomende problemen van DCD.

Aanvullende diagnostiek door Rigtering
Een kind met DCD kan bijkomende problematiek hebben zoals AD(H)D of ASS. De diagnostiek om dit te onderscheiden is ingewikkeld en valt vaak niet binnen een medische hulpvraag.  Daardoor worden deze vragen meestal niet binnen de revalidatie of het ziekenhuis opgepakt.

Rigtering heeft neuropsychologen, thuisbehandelaars en een psychodiagnostisch medewerker in huis voor het doen van aanvullende diagnostiek en behandeling waar medische expertise bij nodig is.

Aanmelding
Tijdens het onderzoek dat door Klimmendaal naar DCD wordt verricht, kun je jouw kind al aanmelden bij Rigtering voor aanvullende diagnostiek. Je voorkomt hierdoor onnodige wachttijd, ook al wordt eerst het onderzoek bij Klimmendaal afgerond.

Je kunt je kind met een verwijzing van de revalidatiearts of kinderarts aanmelden, maar ook met een verwijzing van de huisarts of wijkcoach.

Kijk hier voor meer informatie.

Cerebrale Parese (CP)

CP is een houding- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat tijdens de zwangerschap, tijdens de geboorte door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of door een trauma in het eerste levensjaar. Dit in tegenstelling tot niet aangeboren hersenletsel (NAH), dat na het eerste levensjaar ontstaat. CP is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen.

Meer informatie
Op de website www.cpnederland.nl vind je alles over de symptomen, oorzaken, diagnose, bijkomende aandoeningen en de vormen en niveaus die CP kenmerken.

Aanvullende behandeling door Rigtering
Met name voor een kind met CP in de puberleeftijd is het vaak moeilijk een passende plek te vinden naast de noodzakelijke controles van de (revalidatie)arts. De motorische problematiek is in die fase vaak niet meer vooropstaand, maar de cognitieve, mentale, sociale of gedragsproblemen kunnen juist meer aandacht vragen.

Boosheid, angst, overprikkeling, overvraging of overzichts- en structuurproblemen kunnen van grote invloed zijn op het welbevinden van jouw kind. Jongeren met CP zijn vaak zoekende naar zelfstandigheid, het maken van keuzes en het voldoen aan hun eigen en andermans verwachtingen. Ze moeten vaak hard werken om hun plekje in de maatschappij in te nemen en worstelen met het feit dat ze graag wel mee willen doen, maar dit niet altijd lukt. Denk bijvoorbeeld aan het meegaan naar feestjes, het fietsen naar school of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen.

Vooral de problemen die je aan de buitenkant niet ziet (onzichtbare gevolgen), zijn moeilijk te begrijpen voor de omgeving. Als ouder voel je je vaak onmachtig in de ondersteuning en begeleiding van je kind. Rigtering is er om aan deze jongeren passende, op maat gemaakte behandeling te bieden.

Als ouder van een kind met CP krijg je nogal eens te horen dat je jouw kind moet loslaten, maar dat kan niet altijd. Je krijgt regelmatig te maken met onbegrip vanuit de omgeving.

Rigtering is er ook om ouders te leren hier (anders) mee om te gaan. Jij als ouder bent cruciaal in de ondersteuning van jouw kind. Als onderdeel van de behandeling bieden wij oudergesprekken of thuisbegeleiding aan om jouw kind te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Ook kan er aandacht worden besteed aan jouw acceptatie en verwerking.

Aanmelding
Je kunt je kind met een verwijzing van de revalidatiearts of kinderarts aanmelden, maar ook met een verwijzing van de huisarts of wijkcoach.

Kijk hier voor meer informatie.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Als er in de loop van je leven schade aan je hersenen ontstaat, dan heet dat niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeluk, tumor, val of beroerte. Leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van hersenletsel stopt niet na de eerste maanden van herstel. Ook in de jaren erna valt nog veel te bereiken. Bovendien kunnen zich na verloop van tijd nieuwe vragen of problemen voordoen.

Meer informatie
Op de website www.hersenstichting.nl vind je alles over NAH: de symptomen, oorzaken, diagnose, bijkomende aandoeningen en de vormen en niveaus die NAH kunnen kenmerken.

Aanvullende behandeling en begeleiding door Rigtering
Rigtering biedt behandeling en begeleiding van kinderen met NAH die willen leren omgaan met de vaak ingrijpende gevolgen van hun letsel.

De meeste jongeren herstellen goed, maar een kleine groep houdt zijn hele leven klachten. Denk hierbij aan: veel vergeten, snel afgeleid zijn, veel last van prikkels, grote vermoeidheid, nergens toe komen, snel boos of moeite hebben met taal.

Gevolgen komen soms pas na verloop van tijd aan het licht. Het kan zijn dat jouw kind op jonge leeftijd letsel oploopt in een deel van de hersenen dat pas later (volledig) tot ontwikkeling komt. De achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten wordt dan pas zichtbaar of neemt toe.

Het komt ook vaak voor dat een kind met hersenletsel meer klachten krijgt naarmate het ouder wordt, omdat er steeds meer en moeilijkere taken van hem of haar verwacht worden.

Vooral de problemen die je aan de buitenkant niet ziet (onzichtbare gevolgen), zijn vaak moeilijk te begrijpen voor de omgeving. De meeste mensen kunnen zich niet voorstellen dat een kind zich anders gedraagt door een klap op het hoofd of een val. Dit onbegrip kan pijnlijk zijn voor jouw kind, maar ook zeker voor jou als ouder. Je kunt je onmachtig voelen in de ondersteuning en begeleiding van je kind. In de behandeling en begeleiding van het kind met NAH betrekken we daarom ook ouders en broers en/of zussen.

Hersenletsel gaat niet over, maar je kunt er wel mee leren omgaan.

Aanmelding
Je kunt je kind met een verwijzing van de revalidatiearts of kinderarts aanmelden, maar ook met een verwijzing van de huisarts of wijkcoach.

Kijk hier voor meer informatie.