Rigtering introductie illustratie

Hulpvragen

Wij behandelen kinderen (tot 12 jaar) en jongeren (tot 18 jaar) met een breed spectrum aan hulpvragen in verschillende zorgzwaarte voor een korte of langere periode. Op deze pagina lees je met welke specifieke problemen kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers bij ons komen.

Rigtering hulpvraag

Hulp bij...

Wat doen wij niet?

Met deze hulpvragen kunnen we je helaas niet helpen:

  • Kinderen en jongeren, waarbij sprake is van ernstige, actuele suïcidedreiging; lees hier meer over Spoedhulp
  • Kinderen en jongeren met een multidisciplinaire behandelingsvraag; overleg dit met je huisarts of het wijkteam
  • Volwassenen, als het gaat om persoonlijke problematiek; neem in dit geval contact op met je huisarts
  • Behandeling bij kinderen/jongeren in scheidingssituaties, zolang er sprake is van juridische procedures; neem contact op met Lindenhout
  • Onderzoek naar opvoedingsvaardigheden van (een van beide) ouders; neem contact op met Jeugdbescherming Gelderland of Veilig Thuis
  • Begeleiding bij een omgangsregeling; neem contact op met Lindenhout
  • Kinderen/jongeren met uitsluitend een medicatievraag; neem in dit geval contact op met je huisarts

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuners zijn bereikbaar op 026-4461134 en per e-mail via info@praktijkrigtering.nl