Rigtering introductie illustratie

Spoedhulp (crisis)

Bel bij acuut (levens)gevaar direct 112.

Heb je gedachten over zelfmoord, bel of chat met www.113.nl

Is er geen acuut gevaar? Bel dan met je huisarts of de huisartsenpost, zij zullen de inschatting maken of de crisisdienst van Pro Persona ingeschakeld moet worden. Bezoek www.propersona.nl voor meer informatie.

Rigtering compilatie emoties

Directe ondersteuning

Voor directe ondersteuning bij zelfmoordpreventie bel de crisistelefoon: 0900-0113. Praat erover via de telefoon of chat. Anoniem en vertrouwd. 113 Zelfmoord preventie kan je direct doorverwijzen naar hulp in de buurt. Bezoek www.113.nl voor meer informatie.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.