Vragenlijst over de waardering van de behandeling van uw kind

In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de behandeling die uw kind heeft gekregen bij Rigtering. Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Bedankt voor uw medewerking.

  Informatieverstrekking

  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  janee


  janeeniet van toepassing

   

  Inspraak
  De volgende vragen gaan over het behandelplan. Dit is het document waarin staat beschreven wat de hulpvraag van u en uw kind is wat de doelen zijn en welke behandeling wordt ingezet.

  janeeweet ik niet


  janeeomdat

   

  De behandelaar
  De volgende vragen gaan over de behandelaar van uw kind. Neem hierbij de persoon in gedachten, waarmee uw kind het meeste contact heeft gehad.

  janeeomdat


  janeeomdat


  janeeomdat


  janeeomdat


  ja, meestalnee


  12345678910

   

  Resultaat

  janeedeels


  janee


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  12345678910

   

  Praktisch

  janee


  janee


  janeeniet van toepassing


  12345678910weet ik niet / geen gebruik van gemaakt


  12345678910

   

  Algemeen

  janeeomdat