Rigtering introductie illustratie

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ, dit staat voor Frequently Asked Questions) over onze praktijk en behandelingen.

Rigtering FAQ

Aanbod

Voor welke leeftijd is de hulpverlening van Rigtering bedoeld?

Wij behandelen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kan ik mijn kind aanmelden voor behandeling van ADHD?

Wij behandelen kinderen met ADHD. De doelstelling van de behandeling is altijd het leren omgaan met de ADHD-kenmerken op een manier die past bij het kind en het gezin. Onze behandeling bestaat uit psycho-educatie over wat ADHD inhoudt, wat dit betekent voor het dagelijks leven, cognitieve gedragstherapie en gezinsbehandeling. Vaak betrekken we ook school bij deze gesprekken.
Als we denken dat medicatie nodig is voor het verbeteren van het dagelijks functioneren van het kind, dan zal dit altijd gepaard gaan met een therapeutisch behandeltraject. Een psychiater bepaalt op basis van (dossier- en kinderpsychiatrisch) onderzoek of medicatie wenselijk is en denkt mee in het totale behandelplan. Rigtering heeft geen psychiater in dienst. In behandeltrajecten bekijken we samen met ouders wat de mogelijkheden zijn.

Waar kan ik terecht voor hulp als ik ouder ben of als mijn kind ouder is dan 18?

Wij behandelen kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ben je ouder dan 18? Bel ons gerust om te vragen waar je met je hulpvraag terecht kunt. Onze praktijkondersteuner is bereikbaar op nummer 026 – 3234947. Je zorgverzekeraar kan hier ook meer informatie over geven.

Welke vormen van hulpverlening biedt Rigtering?

Wij bieden specialistische behandeling vanuit de jeugdwet. Dit wordt ook wel jeugd ggz genoemd. Onze behandelmethoden passen we aan op de hulpvraag en klachten die er zijn. Voor meer informatie over onze behandelingen verwijzen we je naar de pagina met hulpvragen. Op deze pagina lees je ook met welke hulpvragen we je helaas niet kunnen helpen.

Bieden jullie ook hulp bij diagnostiek?

Jazeker. In de vorm van intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek , neuropsychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek. Lees er meer over op de pagina Aanbod.

Kan ik ook alleen voor medicatie bij jullie terecht?

Aangezien er bij Rigtering geen kinderpsychiater in dienst is, kun je niet bij ons terecht voor een medicatievraag.

Waar kan ik betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en jongeren vinden?

Voor meer betrouwbare informatie over psychische klachten bij kinderen en jongeren en de mogelijkheden voor eventuele behandeling kun je terecht op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Ik ga op reis en mijn kind gebruikt medicatie. Heb ik een medische verklaring nodig?

Als je op reis gaat en je kind gebruikt medicijnen dan kan een Schengenverklaring of medische verklaring nodig zijn. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan je hierbij helpen. Voor meer informatie en het de Schengenverklaring kun je terecht bij het CAK. De ondertekening van deze verklaring dient te worden gedaan door een arts. Aangezien Rigtering geen kinderpsychiater in dienst heeft, kun je hiervoor het best contact opnemen met de behandelend arts.

Voor welke hulpverlening kan ik niet bij Rigtering terecht?

Er zijn een aantal  situaties waarvoor je niet bij onze praktijk terecht kunt. Kijk op  deze pagina voor meer informatie

Informatie voor aanmelden

Hoe kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

De aanmelding kun je (uitsluitend) telefonisch doen tussen 09:00 en 12:00 uur. Wij zijn bereikbaar op nummer 026 – 323 49 47.

Tussen 12:00 en 12:30 uur hebben we lunchpauze en is de praktijk minder goed bereikbaar.
Lees hier meer over de aanmelding.

Wat gebeurt er na aanmelding en wanneer starten de behandelingen?

Lees er alles over op de pagina Aanmelden.

Wachttijd

Wat is de wachttijd tot aan het startgesprek en behandeling?

De wachttijd hangt af van hoe ingewikkeld jouw hulpvraag is. Voor complexe vragen is de wachttijd ongeveer 10-12 weken (update 6 juni 2024). Aanmeldingen met eenvoudige hulpvragen of diagnostiekvragen kunnen vaak sneller worden behandeld. Lees hier meer informatie over onze wachttijd.

Wat biedt Rigtering tijdens de wachttijd?

Ter overbrugging van de wachttijd bieden wij ouderbijeenkomsten aan. Deze vinden wekelijks plaats. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over thema’s die voor elke ouder in de opvoeding van hun kind een rol spelen. Klik hier voor meer informatie.

Wat kan ik doen als ik de wachttijd te lang vind?

Als je de wachttijd te lang vindt dan kun je contact opnemen met je gemeente (wijkcoach/jeugdteam/jeugdconsulent) om te kijken waar je mogelijk eerder terecht kunt met je hulpvraag. Heb je hier vragen over? Neem contact op met onze praktijkondersteuner via nummer 026 – 3234947 of per e-mail: info@praktijkrigtering.nl

Spoedhulp (crisis)

Kan ik in het geval van een acute crisis bij Rigtering terecht?

Nee. Bij dreigend of acuut (levens)gevaar: bel direct 112. Geen acuut gevaar: bel met je huisarts of de huisartsenpost. Voor directe ondersteuning bij zelfmoordpreventie bel de crisistelefoon: 0900-0113. Bezoek www.113.nl voor meer informatie of de pagina Spoedhulp.

Contactgegevens en communicatie

Hoe kan ik contact opnemen met Rigtering?

Wij zijn bereikbaar op nummer 026 – 323 49 47 en per e-mail via info@praktijkrigtering.nl. Onze praktijkondersteuners helpen je graag verder.

Ik ben op zoek naar het e-mailadres van een medewerker. Waar kan ik dat vinden?

Onze praktijkondersteuners helpen je graag verder. Zij zijn bereikbaar op nummer 026 – 323 49 47 of via info@praktijkrigtering.nl.

Hoe kan ik een afspraak verplaatsen of afzeggen?

Een afspraak verplaatsen of annuleren kun je doen door telefonisch contact met ons op te nemen via nummer 026 – 3234947 of een e-mail te sturen naar je behandelaar of via info@praktijkrigtering.nlWij vragen je dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak te doen. Bij niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt om de kosten van een volledig consult (€ 118.20) in rekening te brengen.

Hoe leg ik op school uit dat ik een les moet missen?

Dit kan per persoon en situatie verschillend zijn. Bespreek met je behandelaar hoe je hier het beste mee om kunt gaan.

Hoe vindt communicatie met school plaats?

Als het nodig is dan vindt er communicatie met school plaats, maar alleen met toestemming van (gezaghebbende) ouders (tot 16 jaar) en kind (vanaf 12 jaar) . Overleg kan telefonisch of per mail plaatsvinden, maar ook in een gezamenlijk overleg op school of onze praktijk.

Wat zijn de verschillen tussen locatie Arnhem Noord en Arnhem Zuid?

Alle behandelingen kunnen zowel op onze locatie in Arnhem Noord en Arnhem Zuid plaatsvinden. Speltherapie is hierop een uitzondering. Deze behandeling wordt alleen aangeboden op locatie Zuid.

Heb je specifieke voorkeur voor een van de behandellocaties? Houd er dan rekening mee dat dit jouw wachttijd aanzienlijk kan verhogen.

Kosten en vergoedingen

Wat gebeurt er als ik niet, (of korter dan 24 uur) voor aanvang van een afspraak afzeg?

Wij vragen je om zorgvuldig met afspraken om te gaan en deze alleen in uiterste gevallen af te zeggen. Kunnen jij of je kind niet op een afspraak komen? Zeg de afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af. Zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. Tot 24 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos de afspraak afzeggen of verzetten.

Bij een annulering korter dan 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt een volledig consult van € 118.20 bij je in rekening te brengen. De kosten voor een no-show worden niet vergoed door de gemeente en zijn geheel voor eigen rekening.

Moet ik voor behandeling bij Rigtering betalen?

De zorg die wij bieden wordt vergoed door de gemeente. Wij hebben daarvoor een verwijzing van een geautoriseerde verwijzer nodig (huisarts, kinderarts, jeugdarts, psychiater, jeugdbescherming of wijkcoach/wijkconsulent). Hiermee kunnen we bij de gemeente een zorgtraject aanvragen. In dit geval is geen sprake van een eigen bijdrage. Heb je liever niet dat je zorgvraag ook bij de gemeente terecht komt, dan kun je er voor kiezen om de zorg zelf te betalen. Voor de tarieven kun je contact met ons opnemen via nummer 026-4461134 of per e-mail via info@praktijkrigtering.nl.

Op de pagina Voor wie lees je met welke gemeenten wij contracten hebben.

Wat zijn de kosten als ik zelf wil betalen?

Het kan zijn dat je de kosten van een behandel- of diagnostiektraject zelf wilt betalen. Je kunt altijd contact opnemen met de praktijkondersteuning om de actuele tarieven op te vragen.

Wettelijke regels en privacy

Zijn mijn privacygegevens veilig bij jullie?

We nemen de zorg voor jouw privacy van serieus. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke regels. Bovendien beschouwen wij de bescherming van jouw persoonsgegevens als belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg.

Als lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) zijn wij gebonden aan de voor de leden geldende beroepscode. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen en uitdrukkelijk met schriftelijke toestemming kan jouw behandelaar overleggen of informatie uitwisselen met je huisarts of anderen. Alleen met een door jou (en/of jouw ouders) ondertekend toestemmingsformulier nemen wij contact met derden op.

Wat zijn de regels rondom gezag en toestemming volgens de wet? (zowel bij scheiding, als de rechten van kinderen boven 12 en 16 jaar)

Op deze pagina’s lees je meer over Wettelijke regels en Privacy.
Meer weten over de jeugdwet vanuit de Rijksoverheid? Klik hier.

Hoe gaan jullie met alle informatie om?

Alle verslaglegging en correspondentie/communicatie leggen we – volgens de beroepscode – vast in het digitale dossier. Deze wordt conform de wet- en regelgeving 15 jaar bewaard.

Hebben jullie beroepsgeheim?

Ja. Als lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) zijn wij gebonden aan de voor de leden geldende beroepscode. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen en uitdrukkelijk met de schriftelijke toestemming van jou en/of jouw kind kan informatie uit het dossier worden opgevraagd en doorgegeven aan je huisarts of anderen. Datzelfde geldt voor het voeren van overleg met hen over je situatie. Wij verstrekken je hiertoe een speciaal formulier.

Klacht en/of bezwaar

Wat als het niet klikt tussen mij en mijn behandelaar?

Bespreek dit zo snel mogelijk met je behandelaar. Indien je samen tot de conclusie komt dat er geen [of onvoldoende] klik is dan zal jouw behandelaar of onze praktijkondersteuner een collega binnen de praktijk voor je zoeken, die de behandeling kan overnemen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen. Wij werken volgens de Beroepscode voor psychologen. Bezoek de website www.psynip.nl voor meer informatie hierover.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Je kunt je klacht direct melden bij de Geschillencommissie. Je kunt het ook eerst met de behandelaar of medewerker bespreken.

Ben je niet tevreden, dan is het goed om het volgende in gedachten te houden:

  • Reageer zo snel mogelijk;
  • Wanneer het iets betreft dat niet snel kan worden afgedaan, vraag dan een gesprek aan waarbij je van tevoren de klacht beschrijft. Zo kunnen beide partijen de tijd nemen om over de kwestie na te denken;
  • Bedenk wat je met het gesprek wilt bereiken;
  • Je kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, is de kwestie mogelijk snel op te lossen. Als je niet tevreden bent na het gesprek met onze behandelaar of medewerker  dan kun je een gesprek aanvragen samen met de praktijkhouder en de behandelaar.

Als je er samen in gesprek niet uitkomt dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie
Wij zijn aangesloten bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil waarna we een bindende uitspraak ontvangen. Dit betekent dat we ons beiden aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Bezoek voor meer informatie www.degeschillencommissiezorg.nl.