Rigtering introductie illustratie

Persoonlijkheidsstoornis

Ieder mens heeft een eigen persoonlijkheid en als iemand wat eigenaardige karaktertrekjes heeft, is er natuurlijk niet direct sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis als er een lastig te veranderen patroon van gedachten, gevoelens en gedrag is ontstaan, waardoor iemand (regelmatig) in moeilijke situaties terecht komt. Zo lukt het bijvoorbeeld niet om een vriendenkring op te bouwen, relaties lopen keer op keer stuk en het loopt steeds mis met school of werk.

Rigtering compilatie emoties

Algemeen

Het gaat bij een persoonlijkheidsstoornis bijna altijd om menselijke trekjes die uitvergroot zijn en een probleem zijn geworden. Voorbeelden zijn overdreven angstigheid, zorgvuldigheid, netheid, impulsiviteit, verlegenheid of (overdreven) extravert zijn. Als de omgeving vindt dat dit gedrag onaangepast is dan wordt spreken we van een stoornis. Het is vaak lastig te achterhalen wat de precieze oorzaak van een persoonlijkheidsstoornis is. We spreken overigens pas over een persoonlijkheidsstoornis als iemand 18 jaar of ouder is.

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Deze kunnen in klachten en ernst verschillen. In alle gevallen is er sprake van beperkingen in persoonlijk en sociaal functioneren. We onderscheiden drie groepen waarin de klachten die iemand heeft centraal staan:

  • Vreemde gedragingen en belevingen;
  • Angst en gespannenheid (bijvoorbeeld afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis);
  • Impulsiviteit en stemmingswisselingen (meest bekend is de borderline persoonlijkheidsstoornis).

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze praktijkondersteuner helpt je graag verder.