Vragenlijst over de waardering van de ouderbegeleiding

In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de begeleiding van u en de behandeling die uw kind heeft gekregen bij Rigtering. Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Bedankt voor uw medewerking

 

  Informatieverstrekking

  ja, voldoendenee, onvoldoende
  ja, voldoendenee, onvoldoende
  ja, voldoendenee, onvoldoende
  ja, voldoendenee, onvoldoende
  janee
  janeeniet van toepassing

   

  Inspraak

  De volgende vragen gaan over het behandelplan. Dit is een document, waarin staat beschreven wat de hulpvraag van u en uw kind is, wat de doelen zijn en welke behandeling wordt ingezet.

  janeeweet ik niet
  janee omdat

   

  De behandelaar

  De volgende vragen gaan over uw behandelaar. Neem hierbij de persoon in gedachten, waarmee u het meest contact heeft gehad.

  janee omdat
  janee omdat
  janee omdat
  janee omdat
  ja, meestalnee
  12345678910

   

  Resultaat

  janeedeels
  janeutraalnee omdat
  ja, voldoendeneeniet van toepassing omdat
  12345678910

   

  Praktisch

  janee
  janee
  janeeniet van toepassing
  12345678910weet ik niet / geen gebruik van gemaakt
  12345678910

   

  Algemeen

  janee omdat

   

   

  Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur.