Vragenlijst over de waardering van de ouderbegeleiding

In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over de begeleiding van u en de behandeling die uw kind heeft gekregen bij Rigtering. Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Bedankt voor uw medewerking

 

  Informatieverstrekking

  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  ja, voldoendenee, onvoldoende


  janee


  janeeniet van toepassing

   

  Inspraak
  De volgende vragen gaan over het behandelplan. Dit is een document, waarin staat beschreven wat de hulpvraag van u en uw kind is, wat de doelen zijn en welke behandeling wordt ingezet.

  janeeweet ik niet


  janeeomdat

   

  De behandelaar
  De volgende vragen gaan over uw behandelaar. Neem hierbij de persoon in gedachten, waarmee u het meest contact heeft gehad.

  janeeomdat


  janeeomdat


  janeeomdat


  janeeomdat


  ja, meestalnee


  12345678910

   

  Resultaat

  janeedeels


  janeutraalneeomdat


  ja, voldoendeneeniet van toepassingomdat


  12345678910

   

  Praktisch

  janee


  janee


  janeeniet van toepassing


  12345678910weet ik niet / geen gebruik van gemaakt


  12345678910

   

  Algemeen

  janeeomdat